بایگانی ماهانه: مارس 2011

اگر دست روی دست بگذاریم، سرنوشتی به جز جنگ خانگی و تکه و پاره شدن ایران نداریم

استاندارد

 

من احساسی دارم که میگوید حاکمان ایران همان راهی را میروند و خواهند رفت که معمر قذافی شروع کرده ، به عبارتی خامنه ای و احمدی نژاد و تمامی کسانی که ۳۰ و اندی سال کشور راه به یغما و مردم شریف ایران را به گروگان گرفته اند ،  راه را برای حملات نظامی به ایران هموار میکنند .
تصمیم  سریع شورای امنیت سازمان ملل متعهد و رسولوتیون آن برای حمله به قذافی و مدافعانش  و دفاع از شهروندان لیبی  نوید میدهد که دوران مماشات با دیکتاتوران به پایان خودش نزدیک میشود گرچه در آنجا نفت نیز عاملی برای حمله سریع نیز بود و برای ایران نیز چنین خواهد بود .
دفع این خطر ( به خطر افتادن سازه های زیر بنائی و تمامیت ارضی ایران که برای ملایان جانی و تروریست و دزد اهمیتی ندارد )   فقط با اتحاد نیروهای صالح، تاکید میکنم صالح سیاسی و افرادی که هیچ نقشی  در ایران  در سرکوب و قتل ایرانیان اعم از فارس، بلوچ ، کرد، ترک، بختیاری، لر، و و و ….با هر مذهب و اندیشه ای نداشته اند ، و با سرنگونی این حکومت راسیست و فاشیست ممکن است .
اگر دست روی دست بگذاریم، سرنوشتی به جز جنگ خانگی و تکه و پاره شدن ایران نداریم.
بیایید در این شرایط بحرانی خاور میانه ، دست روی دست نگذاریم. خطر جنگ و ویرانی در کمین ایران است .
سرنگونی این رژیم فاشیستی مذهبی را حتا با یک هزینه بالا به جان بخریم.
وقت تنگ است هموطن. برای نسلهای بعد که بدانها آزادی را  بدهکار هستیم برخیزیم . خون من، تو، شما از خون سهراب ها ، نداها ، کیانوش ها  و دیگر فرزندان دلیر و اسیر این حکومت جاهل و جانی ، رنگین تر نیست.
هموطن به پا خیز  از جا کن بنای این حکومت را .
به امید پیروزی روشنایی بر خرافات و جهل مذهبی اسلامی .
Advertisements