بایگانی ماهانه: اوت 2012

از سالهای طلایی ایران ( پهلوی ) تا خیانت امریکا ( جیمی کارتر ) به ایران و ایرانی و شاه

ویدئو

https://www.youtube.com/watch?v=CA68HqDYHxo

از سالهای طلایی ایران ( خواندن پهلوی ) تا خیانت امریکا ( جیمی کارتر ) به ایران و ایرانی و شاه

Advertisements

مستندی تکان دهنده درباره خيانت جیمی کارتر به مردم ايران

ویدئو

https://www.youtube.com/watch?v=vEsYbDZWRWw&feature=youtu.be