بایگانی ماهانه: مه 2013

رای دادن تو در این برهه حساس از تاریخ کشورت

استاندارد

ای ایرانی‌‌,ای هموطن عزیز‌,ای انسان مهربان‌, ای فرهیخته‌, ای پدر عزیزم‌, ای مادر عزیزم‌, ای خواهر نازنینم‌, ای برادر والا تر از جانم، رای تو در این برهه حساس از تاریخ کشورت رأی به حکومت جنایت کار اسلامیست, رای دادن تو به هر فردی در این حکومت جهل و جنایت اگر که خیانت به خون نداها، سهراب‌ها و هزاران ایرانی‌ که قربانی این حکومت شدند نباشد ظلم در حق چند نسل دیگر این مرز و بوم است ، رأی تو به مثابه نوشدارو پس از مرگ سهراب است، رأی تو نتنها شمرده نمی‌شود بلکه باعث ماندگاری این حکومت میگردد، رأی دادن تو خون را در رگهای خشکیده‌ این حکومت جاری می‌سازد، رأی دادن تو نفس به این حکومت میدهد، رأی دادن تو ممد حیات این حکومت میگردد. بنگر به رأی‌های داده شده در این ۳۴ سال، بنگر به این که روز به روز نقض حقوقت بیشتر گشته، بنگر به اینکه نفس را از تو گرفته اند ، بنگر که چه با سرزمینت کرده اند، خوب بنگر و  بنگر! اگر به این نتیجه رسیدی و مطمئن گشتی  که این حکومت تو را پس از این ۳۴ سال و بعد از این انتخابات به عرش خواهد رساند ، تو را ارزش خواهد گذارد، تو و آرمان‌های انسانیت را پاس خواهد داشت آنوقت به هر کس که دوست داری رأی بده، به رفسنجانی‌ رأی بده، به مشائی رأی بده ، به قالیباف رأی بده به …………..! ولی‌ بدان که اگر کوچک‌ترین تردیدی در بدست آوردن حق خویش و فرزندانت و خواهران و برادرانت با رأی دادنت به این حکومت داری آنوقت مسئولیت بزرگی‌ بر دوش تو خواهد بود که رأی ندهی چون آنوقت مسئولیت سیاهی آینده فرزندان این مرز و بوم نیز بر دوش تو خواهد بود.

Advertisements